ZI Pervane

Vücudumuz için uygun sıcaklıkları nasıl düzenleyebileceğimizi düşünebilirsiniz. Soğuk olduğumuzda titremeye ve çok sıcak

olduğumuzda terlemeye eğilimliyizdir. Pervane ile ürettiğimiz hava vücudumuza ulaştığında, cildimizdeki nemi buharlaştırır,

vücudumuzdan ısı alır ve soğutarak serinlememize olanak sağlar. Bu soğutma yöntemi vücudumuzun rahatlığı için oldukça önemlidir.

 “ZI Pervane” ürününü kullanarak elektrik, pil ve motorları tanıyabilecek kendi mini fanlarını tasarlayabileceksiniz.

 ZI Pervane, motor, pervane ve ahşap modüllerin birleşmesiyle ortaya çıkan bir gövdeden oluşmaktadır.

MÜHENDİSLİK BAĞLANTISI

Mühendisler, binalarda ve evlerde vakit geçiren insanlar için sıcak havalarda serinlik sağlamak amacıyla ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarlarlar. Mühendisler ayrıca bilgisayarlardan ve elektronik cihazlardan yayılan ısıya karşı ekipmanlar geliştirmekte zorlanırlar. Bu sistemleri güçlendirmek için harcanan enerji miktarını en aza indirmek için, mühendisler aynı amacı

gerçekleştirmek amacıyla daha az enerji kullanan yüksek verimli ve / veya alternatif yaklaşımlar için çaba sarf ederler.

ÖĞRENME HEDEFLERİ

 • Sıcak havanın pervane yardımıyla dağıtılarak, ortamın soğumasını sağlayan süreci açıklayabilir.
 • Bu tasarım projesindeki mühendislik kavramlarının gerçek bir dünya problemini çözmek için nasıl uygulanabileceğini açıklayabilir.
 •  Bir pilin, bir motor dönüşü yapmak için elektrik olarak kullanılabilecek enerjiyi depoladığını açıklayabilir.
 • Elektrik devrelerinin pillerde depolanan kimyasal enerjiyi ışık, ses ve mekanik enerji gibi diğer enerji türlerine nasıl dönüştürdüğünü açıklayabilir.
 • Hareket elde etmek için en basit parçaları kullanarak basit motorlu araç modelleri tasarlayabilir.
 • Elektrikli motorların robot parçalarını nasıl hareket ettirdiğini açıklayabilir.

KEŞFETME

Devre kurulumunu yaparken DC motorun “+ ve –“ yönünü biz belirleriz. “+ ve -” yön, “Zı Pervane” ürünümüzde önemlidir. Eğer kutupları ters yerleştirir iseniz havayı size doğru değil, pervanenin arkasına doğru verir. Bu da sizi serinletmeyecektir.  Pil yatağından çıkan kırmızı kablo her zaman için “+” siyah kablo da “-“ kutbu gösterir. Devremizde anahtarın ortasındaki deliğe pil yatağından çıkan kırmızı kablonun takılı olduğunu görebilirsiniz. Yanlardaki deliklerden herhangi birine ise dişi kablo takılır. Hangi deliğe taktığınız sadece anahtarın hangi yönde “on/off” olduğunu etkiler. “+ ve -“ kutupları doğru yerleştirdiğinizde devre çalışacaktır. Pervaneyi DC motorun ucuna takınız. Unutmayalım, DC motorun kutuplarını siz belirleyeceksiniz. Havayı yüzünüze doğru iletecek şekilde devreyi kurunuz.

BEYİN FIRTINASI

Bilgileri derinleştirmek için aşağıdaki sorularla beyin fırtınası yapabilirsiniz:

Sorular:

1- Elektrik devreleri hangi durumlarda çalışmaz?

2- “ZI Pervanemizi” istenildiğinde sağa istenildiğinde ise sola dönebilmesi için nasıl bir devre anahtar elemanı tercih edebiliriz?

4- “ZI Pervane’nin” hareketi için gerçekleşen enerji dönüşümlerini tespit edebilir miyiz?

5- “ZI Pervane’nin” hareket edeceği yüzeyin, robotunuzun hareket hızı açısından bir önemi olabilir mi?

EĞİTİM STANDARTLARI

NGSS(NextGenerationScienceStandarts)

4-PS3-2 Enerji, bir yerden bir yere, ses, ışık, ısı ve elektrik akımı ile aktarılabileceğine dair kanıtlar sağlamak için gözlem yapabilir.

4-PS3-4 Enerjiyi bir formdan diğerine dönüştüren bir aygıtı tasarlamak, test etmek ve hassaslaştırmak için bilimsel fikirler uygulayabilirsiniz.

3-5-ETS1-1 Mühendislik Tasarımı 

Malzeme, zaman ve maliyet üzerindeki kısıtlamalar ile birlikte belirli kriterleri içeren bir

ihtiyacı gidermek için basit bir tasarım problemi tanımlayabilir.


ETKİNLİK ÖNERİLERİ

 • Farklı pervaneler yaparak ürününüzü geliştirebilirsiniz.
 • Mini plastik kaşık, CD vs. malzemelerle pervaneler yapabilirsiniz.
 •  Ahşap zemin yerine istediğiniz farklı zeminler oluşturabilirsiniz.

Ürünümüz, geliştirilmeye açıktır. Düşün, hayal et, tasarla ve üret…

KAZANIMLAR

 • El ve göz koordinasyonunu sağlar.
 • Analitik düşünme becerileri artar.
 • Enerji dönüşümlerinden hareketle, enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
 • Elektrik enerjisini, “Mekanik Enerjiye” dönüştüren motorları yakından tanır.
 • Farklı geometrik cisimleri kullanarak modeller, yapılar oluşturur.
 • Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
 • Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilir.
 • Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapabilir.
 •  “Ben de yapabilirim.” düşüncesine sahip olur.
Share

Bunları da sevebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir