İlkokul

Eğitim sistemi içinde yer alan modeller; öğrenci, veli, öğretmen ve tüm yardımcı hizmetler kendi içinde görev dağılımı olan hizmet erbaplarıdır. Her biri için hizmet planı, dönemsel ve yıllık olarak tayin edilmiş ve uygulama esasları kanun çerçevesinde belirtilmiştir. Anaokulu sınıflarından, ilkokula, ortaokula, liseye ve üniversiteye uzanan bir zincirleme eğitim modeli; adım adım öğrenmenin bir sonucudur. Sınıfta başlayan ve sınıf ortamı içindeki sosyal etkileşimler içinde şekillenen çocuklar için deney seti materyalleri, nesnel ölçekte deneysel ihtiyaçlara ve öğrenciye sorgulama imkânı veren, teknolojik bilgi evrenine kadar gelişim ve ilerleme safhasını kaydetmiştir. MEB destekli ve yardım içerikli elektronik deney setleri, çocuk eğitim setleri, ilkokul deney seti ve STEM etkinlikleri eğitim öğretimin bir parçası olmuş; kazanımları ise, sistem uygulamalarının bir parçası olmayı başarmaları olmuştur. Eğitilen her kesimden öğrenci, sadece okul destekli değil; aynı zamanda toplumsal boyutuyla da aile ve internetten STEM uygulamaları materyallerini temin etmiş, hayatına katmıştır.

Çağın değişmesi ve kitle iletişim araçlarının hayatımızın bir parçası haline gelmesi her şeyi etkilediği gibi, eğitime de yeni değer ve vizyonlar katmıştır. Zaman olgusu saniyede yapılan iş miktarına ve bireylerin iş hızına etki etmiş; artık kişi kendine vakit ayırma olanağını daha çok bulmuştur. İlkokul öğrencileri için eğitimin bir parçası olan eğitici setler, bilişsel hafıza teknikleri, yazı yazma teknikleri, hızlı okuma ve görsel teknikler, uzamsal beyin temelli öğrenme şekilleri gibi yöntemler sistemin yardımcı kaynakları haline gelen STEM örnekleri olarak düşünülebilir. Beş duyu organıyla algılama yeteneğini geliştiren bu metotlar, öğrencilerin farkındalık düzeylerini artırmış ve her birine daha bilinçli bireyler olarak yetişme fırsatı doğurmuştur. Elbette, her öğrencinin IQ düzeyi ve birincil öğrenme şekilleri birbirinden farklıdır ve bu yüzden ihtiyaçları da bir ölçüde birbirinden ayrı olacaktır. Burada öğretirken model oluşturan öğretmenler, kişiye göre değişen görecelik düzeyleri ve hafıza farlılıklarını göz önünde bulundurmalıdır. Öğretim sürecini küçük adımlar, sağlam ve güçlü prensiplerle tamamlamalıdırlar. Aksi takdirde öğrenme kesintiye uğratılmış olup; kullanılmış olan ilkokul eğitim seti üzerindeki fayda amacı da yok olmuş olur.
İlkokul sıralarında eğitim materyallerine hazır oluş, STEM eğitimi ve doğru öğrenme

Öğrenirken kendini fark eden her öğrenci mutlaka her adımda yeni şeyler bilmek isteyecek, hizmetini aldığı her materyali sorgulayacaktır. MEB, olabilecek her ihtimali düşünse de piyasa araştırması yapılması kaçınılmazdır. Materyaller çoğaltılabilir mi? Tanımları nelerdir? Neticede bu tip eğitim destek materyalleri, devlet tarafından tamamen karşılanması olanaksız ürün ve hizmetlerdir. Arz talep ilişkisi içerisindeki ekonomik boyut ve sorgulama algısı, bir ürünü satın almak için öne araştırılmasının yapılmasını gerekli hale getirmektedir. İlkokul eğitim materyalleri sınıfsal ihtiyaçlar doğrultusunda şu şekilde örneklendirilebilir:

-Geometrik şekiller, çarpım tabloları
-Belirli gün ve haftalar paneli köşesi
-Akıl oyunları, hava durumu kartları ‘’gün ay yıl’’ gösterimleri
-Konu kavrayıcı yaz sil panoları ve tahtaları
-Meslek kostümleri, ağaç etkinlik modelleri
-Anatomik model ve basit elektronik deney seti
-Mevsimsel materyaller renkli resim çalışmaları
-Dikkat geliştirme, fen ve doğa çocuk gelişim setleri
-Abaküsler, boncuk sayma gereçleri, oyun hamurları ve bilişsel düşünme destekli araçlar
-Yaz sil ritmik sayma etkinlikleri
-Renkli mesaj içeren öğrenci rozetleri
-Boyanabilir dünya-güneş etkinliği
-“Aferin” yazılı öğretmen kaşeleri
-Türkiye Haritası yap-bozu
-Boyama aktivite setleri vs.

Hepsi görsel ve ritmik hafızaya dayanan, öğrencinin bilişsel ve duyusal alanını harekete geçiren, daha alışılagelmiş bir şekilde söylemek gerekirse eğlendirerek öğreten uygulamalardır. Ebette ki öğretmenlerin bu süreçteki görevleri çok büyüktür. Yukarıda bahsi geçen tüm araç gereç ve uygulamaları tek tek bulmak ve edinmek o kadar zor değildir. Yine de veliler ve eğitim uzmanları kapsamlı bir materyal havuzu oluştururken hala çok zorlanabilmektedirler. Eğitimi güçlendirme amacıyla da olsa ticari kaygılar taşıyarak türetilen eğitici oyun setleri, umulan odur ki aileleri ve çocukları en faydalı taraflarıyla cezbetsin. Aksi takdirde fazla ürün, öğrenmeyi olumsuz yönde de etkileyebilir; çocukta bıkkınlık, doyumsuz bir hal oluşumu, öğrenmede duraksamalar ve kesintilere yol açabilir. En güvenilir şekilde sağduyuyla hareket edilen merciler takip edilmelidir. Aydınlık bir gelecek için ilkokul eğitim materyalleri ile birlikte tüm ilkokul yaşantısı, bireyin sağlam temellerinin belki de ilk tuğlasıdır. Öğrencinin eğitim rolündeki en temel görevi, ilgilendiği materyallerden zevk alarak, eğlenerek ve düşünerek öğrenme sürecine katılmasıdır. Aile, okul ve sosyal çevre aynı bütünün parçalarıdır. Eğitim de bu yapının parlayan mihenk taşıdır.