STEM Eğitiminin Çocuklara 7 Faydası

Son dönemlerde oldukça sık dillendirilen Z kuşağı tabiri, teknolojiye doğan nesli ifade etmektedir. Teknolojinin tam ortasında dünyaya gelen bu nesil, büyüklerinden farklı olarak dünyayı görür ve davranışlarında onlardan farklı şekilde hareket eder. Dolayısıyla bu neslin eğitimi de onların ihtiyacına göre gerçekleşmelidir. İşte son zamanlarda eğitimde sıklıkla kullanılan STEM kavramı bunu sağlamaktadır. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerini içeren bu kavram bu disiplinleri bir araya getirerek ortaya yepyeni bir disiplin koymuştur. Peki, eğitimde STEM’in kullanımı bu nesle neler kazandıracak? STEM eğitiminin çocuklara ne faydası bulunuyor, buna bakalım.

Zeka ve Yaratıcılık

STEM disiplinin eğitimde kullanılmasının en büyük avantajlarından biri çocukların zihinsel gelişimlerine yapacağı katkıdır. STEM eğitimi sayesinde çocuk, bir problemin nasıl çözülebileceğini, bunu yaparken hangi yollardan gidebileceğini ve birçok farklı yolun sonuca götüren doğru yollar olabileceğini görmesi onun zekasına ve yaratıcılığına büyük katkı sağlayacaktır. STEM eğitim setlerinin sunduğu imkanlar, bu disiplinin çocuklara sunduğu kazanımlar ve eğiticinin sonuca giden yolda yapacağı koçluk çocukların bilişsel düzeylerinin gelişimine faydası olacaktır.

Özgüven Kazanma

STEM eğitimi çocukların özgüven kazanmalarına yardımcı olur. STEM disiplinin temelinde deneme, sonuç elde etme, farklı yollardan doğru sonuca ulaşabilme gibi amaçlar yer almaktadır. Bir çocuğun problem çözerken çok farklı yollardan doğru sonuca ulaşabileceğini bilmesi, denemelerinde yanlış sonuçlar elde etse dahi bunun doğru sonuca ulaşabilmesi için bir veri olduğunun farkında olması, yanlış sonuçlarda ayıplanmayacağını bilmesi onun özgüven kazanmasına yardımcı olacaktır. Klasik eğitim sisteminde öğretmenin veya akranların yanlış cevaplara verebilecekleri tepkileri düşündüğümüzde, hatalı işlemin ayıplanmadığı STEM disiplinin çocukta nasıl bir gelişime katkı sağlayacağı görülebilir.

Denemeye Teşvik Eder

STEM, temelinde bilim barındırdığından çokça deneme ve çokça sonuç elde etme üzerine kuruludur. Bilimin hatalı yollardan da veri elde ettiğini ve bunu doğru sonuç için bir kazanım olduğunu kabul etmesini ele aldığımızda, okullarda STEM disiplini ile eğitim gören çocukların problem çözerken birçok deneme yapmaları ve asla denemekten vazgeçmeyeceklerini görebiliriz. Çocuk, hayatta karşılaşacağı sorunlara birçok farklı açıdan bakabilir, bu açılardan bakarak çözüm için birçok deneme yapabilir ve bunu da STEM eğitimi sağlayabilir.

Takım Çalışmasına Uyum

STEM eğitimi bireysel olarak değil takım çalışmasıyla da gerçekleştirilir. STEM eğitim setleri veya STEM disipliniyle eğitim sırasında öğretmenin yapılmasını istediği projelerde takım olarak çalışmak çocukta işbirlikli öğrenmeyi gerçekleştirir. Takım çalışması sayesinde çocuk, bir problemi çözerken takım halinde çalışabilmenin, takımın diğer üyeleriyle koordineli iş yürütmenin, dışa dönük olmanın kazanımlarını elde edecektir. Hayatta bir problemi çözerken takım halinde de iş yapılabileceğini öğrenecek olan çocuk, yetişkinlik yaşamında, meslek hayatında karşılaşacağı zorlukları, çözmesi gereken problemleri daha kolay çözebilecektir.

 

Teknoloji Kullanımı

STEM’in çocuklara kazandıracağı bir diğer özellik ise teknoloji kullanımıdır. Çağımız teknoloji çağıdır ve çocuklar teknolojiye doğmaktadırlar. Z kuşağının teknolojiye olan adaptasyonu daha kolaydır. Fakat bunun da bir şekilde disipline edilmesi gerekmektedir. Çocuk teknolojiyi tüketen değil, araştıran ve yeri geldiğinde üreten bir zihinsel yapıya STEM disiplini sayesinde kavuşabilir. Cihazların nasıl çalıştığını, içeriğinde neler bulunduğunu, bir arıza yaptığında tamiri mümkünse bunu nasıl gerçekleştireceğini bilecek çocuk teknolojiyi kullanmada daha başarılı olacaktır.

Problem Çözme Yeteneği

STEM’in en büyük getirisi çocukların problem çözme yeteneğini kazanmasıdır. Problem çözme yeteneğini STEM disiplinine oturtacak çocuk, karşılaştığı sorunlara farklı çözüm yöntemleri denemeyi bilecektir. Bir problemin tek bir çözümü olmayacağını bilen çocuk, problemi çözerken yaşayacağı sorunları farklı yollara girerek problemi çözebileceğini bilerek ilerleyecektir. Karşılaştığı problemi öncelikle analiz etmeyi de STEM sayesinde öğrenen çocuk, problemi analiz ederek çözüm yolları araştıracak ve bu yollardan en doğrusunu tercih edecektir.

Analitik Düşünme Yeteneği

STEM, çocuklara analitik düşünme yeteneği de kazandırır. Analitik düşünme, bir soruna tekdüze bakmamak, genel bir bakış yapmak ve üç boyutlu düşünmek demektir. Lineer düşünmede bulunan noktadan birkaç adım sonrası tamamen karanlık kalacaktır. Fakat analitik düşünmede olası tüm yollar değerlendirilir. Büyük resme bakmayı bilen çocuk sorunlara veya karşılaştığı durumlara daha geniş perspektiften bakabilecektir.

STEM’in bilimsel altyapısı çocuklara tamamen bu yeteneği kazandırma odaklıdır.

Share

Bunları da sevebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir