STEM Eğitimi Neden Önemlidir?

Günümüzde teknoloji, hayatımıza hiç olmadığı kadar girmiş durumda. İnsanlık tarihinde teknoloji ve bilimin insan hayatına bu kadar giriş yaptığı bir başka çağ yoktur. Dolayısıyla, bu zamanda dünyaya gelen nesil de dünyayı büyüklerinden çok daha farklı algılıyorlar. Z kuşağının hayatının vazgeçilmez noktasında yer alan teknoloji, doğal olarak eğitime de dahil olmuştur. Eğitim ve eğitim sistemleri teknolojiye göre şekillenmeye ve artık eğitimde farklı bakış açılarına ihtiyaç olduğu dillendirilmeye başladı. Birçok ülke bunun farkına vararak eğitim sistemini günümüzün ihtiyaçlarına göre düzenliyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kelimelerinin birleşiminden oluşan STEM tabiri de artık daha sık duyulur oldu. Son on senede özellikle eğitim alanında STEM’in ayak seslerini işitiyor ve kendisine şahit oluyoruz. Pek çok kurum ve devlet STEM eğitimine geçiş yapıyor. Peki STEM eğitimi neden önemlidir? Bunlara bir göz atalım.

STEM Çocukların Bilişsel Gelişimini Sağlar

Z kuşağı hayatı farklı algılıyor ve hayata farklı bir pencereden bakıyor demiştik. STEM eğitimi onların bakış açısında yer alan bir olgudur. Dolayısıyla STEM eğitimi Z kuşağına daha cazip geliyor ve onlara daha fazla hitap ediyor. STEM, birçok disiplinin birleşiminden doğmuştur. Bu disiplinler ise çocukların bilişsel gelişimini sağlayan disiplinlerdir. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelinde eğitim görecek çocuklar şu konularda çeşitli kazanımlar elde ederler.

  • Kritik Düşünme Yeteneği: Eleştirel yaklaşım, bir olguyu birçok farklı yönden düşünerek ele alma, olaylara geniş açılardan bakma olarak tanımlanabilir. STEM eğitimi sayesinde bir problemin birden fazla çözümü olabileceğini bilen çocuk hayatta karşılaştığı olaylara karşı da benzer şekilde yaklaşacaktır.
  • Analitik Düşünme: Geniş perspektiften olayları değerlendirme olarak tanımlayabileceğimiz analitik düşünme yeteneği sayesinde çocuklar bir problemle karşılaştığında bunu meydana getiren tüm olguları tek tek analiz edecek, bu analiz sayesinde de bir sonuca ulaşabileceklerdir. STEM, çocuklara analitik düşünme yeteneği kazanmalarına yardımcı olmaktadır.
  • Analiz Yapabilme: Bir olguyu analiz edebilme, bu analizden bir sonuç elde etmenin ilk şartıdır. STEM eğitimi, çocuklara analiz yapma becerisi kazandırır. Bu beceri sayesinde karşılaştığı problemle ilgili analiz yaparak çözüm arayabilecektir.
  • Problem Çözme: STEM eğitimi çocuklara problem çözme becerisi kazandırır. Bir problemin tüm parçalarını ele alıp ayrı ayrı analiz etmeyi, bu analize göre bir sonuç elde etmeyi öğrenecek çocuk karşılaştığı problemleri çözme konusunda daha başarılı olacaktır. Ayrıca, temelinde bolca deneme yapma olan bu disiplin, problem çözerken hatalı yollara girecek çocuğun girdiği yoldan dönebilmesini, bunun neticesinde doğruya ulaşabilmesini de sağlayacaktır.

Girişimciliğe Destek Olur

STEM’in toplumsal olarak da birçok faydası vardır. Bunlardan birisi kişilerin girişimciliğe yönelme isteklerinin artmasıdır. STEM, günümüzde olduğu kadar gelecekte de toplumları şekillendiren ve toplumun ilerlemesini sağlayan alanlardan birisi olacaktır. Bu da, STEM disiplininden geçen bireylerin daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. STEM disiplini, çözüm odaklı düşünen bireyler sayesinde toplum içerisinde girişimci sayısını artıracaktır. Birey, karşılaştığı bir problemi çözebilmenin ve bu çözümün bir ekonomik değerinin olduğunu bilmenin verdiği gayretle girişimci olacaktır. Bu da toplumun ekonomik kalkınmasına destek olabilecektir.

Kalifiye Eleman İhtiyacını Karşılama

Yapay zeka, robot teknolojileri, yazılım, makineleşme derken gelecek STEM alanına daha fazla yoğunlaşmayı gerektirmektedir. STEM eğitimine verilecek önem neticesinde bu alanda ihtiyaca dönüşecek kalifiye eleman talebi karşılanabilecektir. Bugün, bedensel gücün daha fazla kullanıldığı meslekler ön plana çıkarken gelecekte bilgi ve akıl odaklı meslekler daha fazla elemana ihtiyaç duyacaktır. Bu sebeple gelecek trenini kaçırmamak adına STEM’e yoğunlaşılmalıdır.

Ekonomik Büyüme ve Teknoloji

STEM, toplumların ekonomik olarak büyümesine ve teknolojik olarak ilerlemesine yardımcı olur. STEM eğitimi almış insanlar bu alanda girişimler ortaya koyarak ekonomik olarak büyümenin önünü açacaklardır. Bugün, teknoloji odaklı şirketlerin dünya çapında ortaya koydukları büyük başarıları, yüz yıllık köklü kuruluşları birkaç senede geçmeleri, dünyanın en zengin insanlarının başında teknoloji odaklı şirketlerin kurucuları ve sahiplerinin geldiğini ele aldığımızda STEM’in ne kadar önemli olduğunu kavrayabiliriz. Aynı zamanda, teknolojik olarak ilerlemenin de yolu STEM eğitimlerinden geçmektedir. Teknolojiyi üretecek ve geliştirecek zihinler STEM disiplini ile yetiştirilebilirler. Bu da bize gösteriyor ki STEM eğitimi gelecek adına hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli bir nokta teşkil etmektedir.

Share

Bunları da sevebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir