Dünyadan STEM Eğitim Örnekleri

STEM kavramı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarının birleşiminden doğmuş bir kavramdır. STEM geniş kapsamlı bir disiplindir. Bu disiplinin, çeşitli öğretim yöntemleriyle birleştirilmiş hali 2011 yılından beri eğitim camiasında kullanılmaktadır. STEM eğitimi, klasik eğitim yöntemlerinden ayrılarak, problem çözebilen, kritik düşünen, hata yapmaktan korkmayan ve analitik düşünme becerisi gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda da farklı öğretim yöntemleri tatbik eder. Proje odaklı, araştırma ve incelemeye dayanan derslerle çocuklar etraflarında gördükleri teknolojik aletlerin, makinelerin çalışma prensiplerini ve içinde yaşadıkları dünyanın bilimini algılarlar. Z kuşağının teknolojiye olan ilgisini ele aldığımızda STEM eğitimi daha da önem kazanmaktadır. Bunun farkında olan gelişmiş ve gelişmekte olan devletler de geleceğe adapte olabilmek amacıyla STEM eğitimine odaklanmaktadırlar. Bu yazımızda, dünyada bugüne kadar STEM kapsamında müfredatlarını düzenleyen ve STEM eğitimini eğitim sisteminin bir parçası haline getiren ülkeleri ele alacağız.

Amerika Birleşik Devletleri

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip devleti olan ABD, STEM alanında da gelecekte yaşanacakları tahmin ederek eğitim sistemini geleceğe göre inşa etme yoluna girmiş bulunuyor. 2017 yılında özellikle bilgisayar bilimleri alanında eğitim sistemine odaklanma kararı alan ABD, STEM eğitiminin yaygınlaştırılması için 200 milyon dolarlık bir bütçeyi eğitim sistemine aktarmaya başladı. Gençlerin gelecekte iş dünyasındaki rekabete uyum sağlayabilmelerini amaçlayan bu karar, aslında STEM’in gelecekte hangi noktalara fayda sağlayacağının da bir kanıtı gibi duruyor.

Birleşik Krallık

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan meydana gelen Birleşik Krallık 2016 yılında hazırlanan bir rapor neticesinde STEM eğitimine yatırım yapma kararı almıştır. Kraliyet Akademisi tarafından hazırlanan rapora göre uzun vadeli bir etkiye sahip olabilmek için gençlerin iyi koordine edilmiş bir STEM eğitiminden geçmesinin gerektiği bildirilmiştir. Bu rapora göre hareket eden Birleşik Krallık yönetimi, gençlerin bilim eğitimine odaklanmayı ve öğretmenlerin bu eğitim için gerekli donanıma sahip olmasını gerekli görmüştür. Öğretmenlerin profesyonel gelişimine odaklanarak ilerlemeyi uygun gören Birleşik Krallık, eğitimlerde STEM alanına yoğunlaşmayı ve öğretmenlerin gerçek hayatla bağdaşan örnekler üzerinden eğitimi sürdürmelerini hedeflemektedir. STEM’e odaklanma kamu, özel sektör ve üçüncü tarafların birlikteliğiyle gerçekleşmektedir.

Avustralya

Avustralya, STEM eğitimi konusunu en fazla dikkate alan ülkelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. 2015 yılında kabul edilen yol haritası neticesinde 2016-2026 yılları arasında STEM odaklı bilimsel ve dijital okuryazarlığı geliştirmeye odaklanan stratejinin tüm ülkeye yayılması kararı alınmıştır. Bu strateji kapsamında matematiksel, teknolojik ve dijital okuryazarlığı geliştirme, problem çözme, eleştirel analiz ve kritik düşünmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, STEM eğitiminin tüm öğrencilere ulaşabilmesi için birçok projeye de imza atılmaktadır. ELSA adı verilen ve küçük çocuklar için oyun tabanlı STEM eğitimi amaçlayan bir eğitim platformu kurulmuştur. Ayrıca, eğitmenler ve öğretmenler için geliştirilmiş “Küçük Bilim İnsanları” eğitim programına da destek olunmuştur. STEM eğitimini ciddiye alıp yardımcı araçlarla eşit eğitim imkanları tanıyan Avustralya hükümeti bu konuda dünyaya örnek olabilecek bir konumda yer alıyor.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda da STEM eğitiminin önemini dikkate alan ülkelerden birisidir. 2015 yılından beri çeşitli programlara kaynak aktaran Yeni Zelanda hükümeti, öncelikli olarak öğretmen gelişimine odaklanmıştır. Bunun için Teach First (Önce Öğret) ve Manaiakalani Digital Teachers Academy (Manaiakalani Dijital Öğretmen Akademisi) programlarına destek vermektedir. Ayrıca on yıllık bir hedefe sahip olan A Nation of Curious Minds adlı ulusal strateji kapsamında 175’ten fazla projeye kaynak aktarımı da gerçekleştirilmiştir.

Hindistan

2015 yılında, dönemin başbakanı tarafından desteklenen ve 2022 yılına kadar 400 milyondan fazla genci, içerisinde STEM eğitimi de olan farklı beceriler konusunda donatmayı hedefleyen program Skill India devreye alınmıştır. Bazı zorluklarla karşılaşan bu program istenen hedefe ulaşamasa da STEM dahil birçok konuda farkındalığın oluştuğunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Sivil toplum kuruluşları ve bakanlıkların ortak çalışmalarıyla hayata geçirilmeye çalışılan Skill India projesi karşılaştığı zorlukları bir nebze de olsa aşabilmektedir.

Tüm bunları ele aldığımızda, STEM eğitiminin bugünü değil geleceği ilgilendirdiğini rahatlıkla görebiliriz. STEM eğitimi ülkenin geleceği ve ekonomik ilerlemesi adına önemli bir araçtır. Bu sebeple ülkeler her geçen gün bu alana daha fazla rağbet göstermekte ve müfredatlarını buna göre elden geçirmektedir.

Share

Bunları da sevebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir